Jak správně třídit odpad

Zkuste podčlánkovou inzerci

Ekologická domácnost je stále aktuálnější a ožehavější téma. Životní prostředí dostává v dnešní moderní době pořádně zabrat. Aby se dopady našeho působení na přírodu eliminovaly, musí každý z nás začít od sebe a snažit se přemýšlet ekologicky. Naprostým základem a samozřejmostí v každé ekologické domácnosti by proto mělo být povědomí o tom, jak správně třídit odpad.

Proč třídit odpad?

Hlavní výhodou správně vytříděného odpadu je možnost jeho recyklace a následného opětovného využití. A přitom stačí tak málo – vytřídit veškerý odpad podle jeho materiálové podstaty. To, že se odpad úspěšně zrecykluje znamená jediné – neskončí zbytečně na skládce a svou trochou tak ulevíte životnímu prostředí. Navíc pomůžete i své obci, které se sníží náklady na odpadové hospodářství.

Co si připravit, abyste mohli začít třídit?

Do čeho začnete doma odpad třídit záleží pouze na vás. Vše, co si musíte připravit, jsou tedy pouze koše či jiné nádoby, případně pytle. Koše byste doma měli mít alespoň 4 – odpad budete třídit na sklo, papír, plasty a bioodpad.

To je naprostým základem. V některých obcích se ale pravidla třídění odpadu mohou lišit, proto někde najdete i jiné kontejnery – například na elektroodpad, textil či čiré sklo. Informujte se proto ve vaší obci, jak je potřebné odpad třídit, a podle počtu různých kontejnerů si připravte odpovídající počet domácích nádob na odpad.

Podle jednotlivých obcí se může lišit také barevné označení kontejnerů. My se v článku podíváme na jejich nejčastější barevné rozdělení. Jak tedy správně třídit odpad?

jak třídit odpad

Barevné rozdělení kontejnerů na tříděný odpad

Abyste odpad mohli třídit správně, musíte vědět jaký materiál do jakého kontejneru hodit. V začátcích ale nemusíte mít strach – i pokud by se barevné rozdělení kontejnerů ve vaší obci lišilo, to, co do kontejneru patří, vždy najdete na nálepce na jeho přední straně.

Zelený kontejner

Do zeleného kontejneru vhazujeme skleněný odpad. Patří sem tedy skleněné lahve od nápojů, ale také prázdné lékovky (jinak řečeno veškeré barevné sklo). Pokud ve vaší obci není bílý kontejner na čiré sklo, vhazujte do zeleného kontejneru veškerý skleněný odpad. Pokud ale bílý kontejner máte, třiďte také barevné sklo od čirého (například různé sklenice od marmelád, zavařenin, tabulové sklo a podobně) a čiré vhazujte do bílého kontejneru.

Žlutý kontejner

Žlutý kontejner je určený na plastový odpad. Vhazovat do něho můžete kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, nejrůznější potravinové fólie a sáčky, obaly, igelitové tašky, PET lahve, prostě veškerý tvrdý i měkký plastový odpad. Pozor si dejte na nápojové kartony (krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína a podobně). Některé obce mají totiž na nápojové kartony vyhrazenou speciální popelnici. Pokud to není váš případ, vhazujte nápojové kartony mezi plastový odpad.

Modrý kontejner

Modrý kontejner je vyhrazený na papírový odpad. Vyhodit do něho můžete kancelářské papíry, časopisy, noviny, letáky, katalogy, sešity, krabice, kartony i lepenku, plata od vajec, ruličky od toaletního papíru, papírové obaly, obálky (malé plastové okénko na obálkách nevadí). Pozor si dejte na knihy (nepatří sem knihy s tvrdou vazbou, proto je před vyhozením nejdřív vazby zbavte). Žádný papír, který do modrého kontejneru vyhodíte, by z hygienických důvodů neměl být znečištěný (použité kapesníky či ubrousky do něho rozhodně nepatří). 

Hnědý kontejner či popelnice

Do hnědého kontejneru (často i popelnice) patří výlučně bioodpad. Jde o biologicky rozložitelný odpad, proto sem nepatří nic, co by se rozkládalo po dlouhou dobu. Házejte sem zbytky z kuchyně (slupky z ovoce či zeleniny, zbytky vařených jídel či pečiva, kávovou sedlinu, použité čajové pytlíky, skořápky z vajíček a podobně, nepatří sem ale masové zbytky ani kosti), ubrousky či kapesníky, zvadlé květiny, listí, větvičky, posekanou trávu, zeminu, plevel, podestýlku od domácích zvířat (rozhodně sem ale nepatří uhynulá zvířata!), piliny a veškerý odpad ze dřeva, peří, vlasy, chlupy a podobně. Co se týče rostlinného odpadu, nikdy do hnědého kontejneru neodhazujte zbytky rostlin, které byly napadeny nějakou chorobou. A poslední tip na závěr – do hnědé popelnice rozhodně nepatří ani cigaretové nedopalky.

kontejnery na třídění odpadu

Čtěte také: Jak žít ekologicky a ekonomicky zároveň?

Co s odpadem, na který žádný kontejner není?

Vždy samozřejmě může nastat také situace, kdy si nevíte rady, kam vlastně ten který odpad patří a vůbec nevíte, kam ho vyhodit. Co tedy s odpadem, na který žádný kontejner není?

  • S kovovým odpadem zajeďte do výkupně, dostanete za něj zaplaceno, případně ho odevzdejte ve sběrném dvoře. 
  • Na nefunkční elektrospotřebiče mívají občas obce kontejner na elektroodpad. Pokud tomu tak není, odvezte je do sběrného dvoru. Platí i pro baterie a žárovky (v případě baterií ale často najdete sběrné nádoby i v obchodech či supermarketech).
  • Nebezpečný chemický odpad, jakým jsou například barvy či různá lepidla, nikdy do kontejnerů nedávejte a likvidujte jej ve sběrných dvorech.
  • Pokud vyhazujete staré oblečení a ve vaší obci není kontejner na textil, odneste ho do kontejnerů charit. Dnes jsou v každé větší obci. Kromě třídění odpadu tak uděláte i dobrou věc.
  • Co se týče lékovek, do kontejneru se sklem patří pouze ty prázdné. Léky po expiraci nepatří do žádného odpadu, ani toho směsného! Vždy je proto odevzdejte v lékárně.

Závěrem

Třídění odpadu podle materiálů by dnes mělo být již samozřejmostí pro každou domácnost. Je to to nejmenší, co pro životní prostředí, a tudíž i sami pro sebe můžeme udělat. 

Autor: Marek Kočan


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Leave a Reply