Jak uplést pomlázku?

Zkuste podčlánkovou inzerci

K Velikonocům bezesporu patří pomlázka. V dnešní době si ji můžete v období těchto svátků zakoupit prakticky v každém obchodě, ovšem už samotné pletení je krásnou tradicí, tak proč se ochudit. Není to nic náročného, s naším návodem, jak uplést pomlázku, to zvládnete i vy!

Velikonoční pomlázka jako česká tradice

Pomlázka je česká velikonoční tradice, která spočívá v šlehání žen a děvčat mladým prutem, a to právě na Velikonoční pondělí. Tradovalo se, že pokud nebude dívka či žena prutem šlehnuta, do příštího roku uschne. Samotná pomlázka je pak spojována také s “očistou a obnovou” – v některých částech Česka, ale i na Slovensku se tedy setkáme také s poléváním vodou, házením do vody nebo stříkáním voňavkou.

Při pomlázce se vždy využíval proutek z vrby či jiného “jarního” stromku nebo keře. Jednoduché proutky se také podle tradice splétaly a dodnes tak můžeme vidět doslova přehlídku pletených pomlázek, které mohou být až několik metrů dlouhé a několik kilogramů těžké. Na konci pomlázky pak děvčata chlapcům uvazují stuhy a mašle jako odměnu.

Samotné slovo “pomlázka” se používá hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku se setkáme spíše s jinými termíny, kterých je skutečně mnoho a liší se podle oblasti a daného nářečí. Patří sem například mrskačka, mrskút, šmigrust, koleda, šibačka, tatarovačka a podobně. Také samotný proutek v obecné řeči nazývaný pomlázkou má na Moravě a ve Slezsku mnohem bohatší pojmenování – na Velikonoční pondělí se zde setkáváme s tatary, korbáči, karabáči, ale i s hodovačkou, šibarem nebo kančúchem.

Jak uplést pomlázku?

Pomlázka se plete z několika proutků, nejčastěji se jedná o sudý počet – 6-12 prutů. Způsobů splétání je mnoho. Zkušení muži umí pomlázky různě ozdobně oplétat a tvořit zajímavé struktury. Tím se my v našem postupu však zabývat nebudeme a podíváme se na to, jak uplést velikonoční pomlázku z 8 prutů.

  1. Přichystáme si 8 stejně dlouhých vrbových proutků. Další dva pružné proutku budeme potřebovat na stažení obou konců pomlázky.
  2. Všech osm prutů dáme k sobě. Vezmete jeden z proutků na konce a spodní část svazku jím pevně omotáme. Konec proutku pak zastrčíme doprostřed svazku tak, aby se nerozmotal.
  3. Nyní začneme se samotným splétáním. Svazek uchopíme tak, že jeho omotaná část směřuje od těla. Následně si pruty rozdělíme na dvě poloviny – na každé straně tedy máme čtyři pruty.
  4. Na levé strany strčíme mezi pruty prst tak, abychom měli tyto čtyři pruty rozdělené na dva a dva. Do vzniklé mezery pak vložíme první prut zprava. Tento prut opět vrátíme na pravou stranu – tentokrát už ne úplně na okraj, ale doprostřed.
  5. Poté uděláme prstem mezeru mezi čtyřmi pruty na pravé straně tak, jako v předchozím bodě a mezerou prostrčíme první prut zleva, který omotáním opět vrátíme na levou stranu, opět doprostřed, nikoliv na výchozí krajní pozici.
  6. Takto pokračujeme a střídáme strany, až dokud není pomlázka dopletená.
  7. Hotovou pomlázku ještě musíme ukončit. Potřebujeme k tomu poslední volný proutek, který jsme si nechali stranou. Ten opět omotáme obdobně jako na začátku a prostrčíme svazkem, aby se nám pomlázka nerozpletla. Nezapomeňte si na konci nechat dostatečný prostor pro uvazování. Přebytečnou délku prutů pak můžete seříznout.
  8. Teď už jen stačí uvázat stuhy a vyrazit na koledu!

TIP: Mezitím, co si chlapci a pánové pletou pomlázky, mohou dámy a děvčata upéct například velikonočního beránka. Jak na to vám poradíme v tomto článku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Leave a Reply