Nádrže na dešťovou vodu jako vynikající řešení pro peněženku i přírodu

Byť si to často neuvědomujeme, dešťová voda má nedozírnou hodnotu. A může se stát naším důležitým spojencem v boji za úspornějším a ohleduplnějším bydlením. Stačí ji efektivně sbírat do nádoby nebo nádrže na dešťovou vodu a částečně či zcela pokrýt potřebu z vodovodního řádu. Tímto krokem lze zároveň projevit zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

nádrže na dešťovou vodu

Výhody dešťové vody

V případě dešťové vody lze zmínit hned několik klíčových výhod. Mezi ty největší patří její základní vlastnost – je měkká. Kapky deště dopadající na pozemek již prošly procesem přírodního přečištění (odpařování) a obsahují minimum látek, které by mohly nějakým způsobem uškodit rostlinám. Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že bez další úpravy dešťovka není vhodná k pití a pro vaření.

K čemu se však dešťová voda hodí, je například praní prádla, protože se v měkké vodě lépe rozpouští prášek.

Menší závislost na vodovodní síti

Průměrná denní spotřeba vody činí 100-150 litrů na osobu. Zahrnujte široké spektrum činností, z nichž lze mnohé pokrýt právě dešťovkou.

Ať už jde o úklid a čištění, splachování, mytí nádobí, praní – a samozřejmě zálivku zahrady, díky dešťové vodě je možné snížit celkovou spotřebu pitné vody až o 80 %. A pomocí speciálního zařízení – domácí čističky s několikastupňovým systémem filtrace – lze deštovku upravit tak, aby kvalitou odpovídala vodě z kohoutku, resp. ji převyšovala.

nádrže na dešťovou vodu

Jak velkou nádrž/nádobu potřebujete?

Na trhu je poměrně velká nabídka nádob a nádrží pro zachytávání dešťové vody. Výběr správné velikosti podléhá několika proměnným: velikosti plochy střechy, ploše zahrady a plánovanému využití. Roli samozřejmě hraje také průměrný úhrn srážek v dané lokalitě. Na zahradě v oblasti s nižším úhrnem by byla nádrž s větší kapacitou zbytečná.

Pokud vás toto téma zaujalo a chcete se o nádržích na dešťovou vodu dozvědět více, pokračujte na blog projekční kanceláře ZAKRA.

PR článek

Leave a Reply