Sanace zdiva – jak se zbavit vlhkosti?

Vlhké zdivo představuje vážný problém pro majitele nemovitostí – může docházet k poškození konstrukce budovy, snížení její životnosti a v neposlední řadě také k negativnímu dopadu na zdraví obyvatel. Sanace vlhkého zdiva patří mezi nezbytné úpravy, kterým bychom se při rekonstrukci domu neměli vyhýbat.

V tomto článku se zaměříme na hlavní příčiny vzniku vlhkosti ve zdivu, metody jejich diagnostiky a možnosti sanace. Naše rady a postupy vám pomohou porozumět problematice vlhkého zdiva a poskytnou ucelený přehled o tom, jak správně postupovat při řešení tohoto nepříjemného jevu.

Proč provádět sanaci vlhkého zdiva?

Vlhké zdivo může být u domů a jiných budov poměrně velký problém. Vlhkost přispívá k množení plísní, k porušení a hnití dřevěných částí konstrukce, ale i k nevratnému porušení omítek, estetiky, či dokonce statiky budovy. Největší problém nastává u budov historických, nicméně vlhkost se nevyhýbá ani novějším domům. Kromě výše zmíněných problémů dochází také ke zhoršení některých funkcí zdiva, například ke snížení tepelného odporu a izolačních schopností zdí.

Díky sanaci prodloužíte životnost nemovitosti, zlepšíte její celkový technický stav i estetickou stránku, snížíte relativní vlhkost v interiéru a předejdete vzniku plísní a hnilob.

sanace

Příčiny vlhnutí zdí v domě

Abychom mohli provést sanaci kvalitně a problém skutečně úspěšně odstranit, je důležité znát jeho původce. Při sanaci se totiž nepokoušíme o pouhé vysušení problematických částí domu, ale hlavně o nalezení zdroje vlhkosti a jeho odstranění.

Odkud tedy může vlhkost pocházet?

 • Srážení páry z interiéru domu – tento problém poznáme podle hranice mezi suchým a vlhkých povrchem na stěně. V tomto případě bývá hranice uvnitř domu výše než z venku.
 • Vzdušná vlhkost – objevuje se hlavně při delším deštivém počasí, dům a vzduch je celkově vlhčí, což se může podepsat také na stavu zdí. Vhodné je přitápět, a to i v létě (pokud několik dnů po sobě prší).
 • Zatékání dešťové vody  – dešťová voda může zatékat přes střechu, ale také “přes zdi” – příčinou tohoto problému bývá obvykle špatné spádování okolo domu nebo nefunkční okapový systém.
 • Příliš vlhká zemina okolo zdí – pokud je hranice mezi suchým a mokrým povrchem na zdi vyšší v exteriéru, problémem je příliš vlhká půda přiléhající na danou stěnu.
 • Vlhkost podloží – vlhkost může také vzlínat zespodu domu. Poznáme to tak, že hranice mezi suchým a vlhkým povrchem je venku i uvnitř stejně vysoká.

Co ovlivňuje vlhkost stěn, jejich stav, a kde hledat problém?

 • chybějící nebo již nefunkční vodorovná izolace domu – v tuto chvíli vlhkost vzlíná a proniká zespod
 • s vodou do zdiva putují také rozpustné soli, které se výrazně podílejí na deformacích zdiva a jeho technickém stavu. Soli se ukládají v pórech, krystalizují a způsobují opuknutí zdiva
 • je-li zeď vlhká, její tepelný odpor se snižuje až o polovinu. To má za následek další vlhnutí – kondenzací vodních par. Tato kondenzace může být povrchová i vnitřní (kapilární).
 • z vnější strany domu jsou pak vlhké omítky ohroženy zejména v zimě, kdy je může výrazně poškodit mráz.

Metody sanace zdiva

Při sanaci používají odborníci hned několik metod. Zvolená metoda se často odvíjí nejen od původu vlhkosti, ale také stavebního materiálu nebo celkového stavu nemovitosti. Některé metody lze pro dosažení maximálních výsledků kombinovat.

Z čeho tedy vybírat?

 • chemická injektáž – nenarušuje statiku, nahrazuje klasické podřezání domu
 • drenáž – umístění PVC trubek okolo domu pro lepší odvod vlhkosti
 • sanační omítky – speciální propustné omítky, které zabraňují srážení solí a poškození zdiva

TIP: Vše, co potřebujete k sanaci klasického zdiva, ale i betonových a železobetonových stěn, najdete na Betosan.cz – jedná se o předního českého výrobce sanační techniky.

sanace vlhkého zdiva

Jak probíhá sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva je proces, který spočívá v odstranění nadměrné vlhkosti z konstrukce budovy a zabránění jejímu dalšímu pronikání. Nejprve je nutné identifikovat příčinu vlhkosti, což může být například stoupající vlhkost, kondenzace nebo průnik vody z okolního prostředí. Následně se zvolí vhodná metoda sanace, jako je injektáž chemických látek do zdiva, nanesení hydroizolačních nátěrů nebo instalace drenážních systémů. Po provedení sanace by měl být sledován stav zdiva a udržovány preventivní opatření pro zachováního prostředí.

Metody sanace

Přímé metody

 • mechanické – instalace hydroizolace – zahrnuje stavební práce, kopání a bourání
 • chemické – infúzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky, tento proces najdete častěji pod názvem “injektáž”
 • elektroosmotické – instalace aktivní elektroosmózy
 • vzduchoizolační – vzduchoizolační systémy
 • doplňkové – hydroizolační vrstvy, vnější nátěry a nástřiky

Nepřímé metody

 • odvodnění okolí stavby pomocí drenáží a terénních úprav
 • větrání místností, případně rekuperace
 • používání kvalitních odvlhčovačů v interiéru
 • sanační omítky – neodstraňují přímo problém, ale mohou vyřešit estetické potíže způsobené vlhnutím zdiva

Zdroje: http://www.sanace-izolace.cz; http://www.sanace-izolace.cz; betosan.cz

Leave a Reply